Asset-20

קורס סנפלינג

קורס סנפלינג - גלישה וטיפוס

קורס סנפלינג – גלישה הינו קורס שמטרתו הכשרת המשתתף לביצוע פעילות גלישה באופן עצמאי ובטיחותי כמו כן הקניית ידע להתמודדות עם תקלות ומצבים שונים שיכולים להיווצר במהלך פעילות סנפלינג [גלישה].

בנוסף קורס סנפלינג זה מאוד מפתח אצל המשתתפים קורדינציה, חשיבה מעמיקה כושר טכני ואם מדובר בנערים גם מצטרף יחס אחראי ובוגר.

משך קורס הסנפלינג משתנה בהתאם לזמן ולתקציב העומד לרשות המשתתפים.

הרמה אליה יגיעו המשתתפים אינה תלוי רק במשך הקורס, ישנם נתונים נוספים שיכולים מאוד להשפיע על הרמה אליה יגיעו בסוף קורס הסנפלינג כגון גודל הקבוצה ומספר החניכים פר מדריך קורדינציה, מוטיבציה, ניסיון קודם וגיל.

כל הנתונים ביחד יקבעו מה תהיה הרמה הסופית אליה יגיעו המשתתפים בסוף קורס הסנפלינג.

באופן כללי קורס סנפלינג בן יומיים הוא קורס קצר מדי ואינו מאפשר להגיע לרמה מקצועית טובה לכן מומלץ קורס סנפלינג בן 3 ימים ומעלה.

אנו בחברת אשדות ממליצים למשתתפים בקורסים אותם אנו מעבירים ללמוד את הקשרים הנדרשים לפני הקורס באופן עצמאי, בסרטונים המצויים באתרנו או ברשת.

בקורס הסנפלינג בו המשתתפים עושים הכנה כזו הם מרוויחים את הדברים הבאים:

1. סיום החומר התיאורטי מהר יותר (בממוצע לוקח כ 4 שעות ללמוד את הקשרים) והגעה לשלבים המעשיים המעניינים יותר מהר יותר משמעותית.

2. שמירה על ריכוז ויכולת קליטה טובה.
לימוד כל הקשרים ביום אחד מהווה מאמץ מנטלי עצום ומותיר את החניכים עייפים ופחות מרוכזים בהמשך היום.

3. כמובן שהרמה הסופית של קורס  הסנפלינג תהיה גבוה יותר במקרה של לימוד מוקדם של הקשרים היות ואנו מפנים חצי יום לטובת התקדמות בחומר.

את קורס הסנפלינג נתחיל בבחינה של החניכים על הקשרים כדי לוודא שאכן הגיעו לרמה הנדרשת בקורס הסנפלינג.
כל המשתתפים עושים הכנה טובה תוך כ 45 דק עד שעה כדי לסיים את החזרה על הקשרים ולהתקדם בחומר.

מבנה קורס הסנפלינג והתכנים הנלמדים בקורס הסנפלינג בן 3 ימים הם:

יום א
1. חזרה על הקשרים

2. הכרות עם הציוד
3. סוגי חבלים שונים, גורמים המזיקים לחבלים, פסילת חבלים.
4. חפיסת חבלים בצורות שונות
5. טבעות ואמצעי חיכוך
6. מבנה הטבעת
7. סוגי טבעות
8. גורמים המזיקים לטבעות
9. אמצעי חיכוך
10. פסילת טבעות

11. סוגי עגינות
12. חלוקת משקלים מפתח זווית בעגינות

13. הכנות לגלישה זריקת חבל
14. בניית עמדה מתודית והפעלתה
15. בנית עמדה מעשית

יום ב
1. תרגול קשרים
2. בניית עמדה מעשית והפעלתה
3. יסודות הגלישה [כיצד לגלוש נכון, בדיקת גולש לפני כניסה לעמדה]
4. שימוש בשמינית [רמות חיכוך שונות בשמינית]
5. תרגול נעילת שמינית בגלישה בשיטות שונות
6. יסודות האבטחה
7. עמדת מאבטח [דגשים]
8. מיקום עמדת אבטחה
9. שיטות שונות לאבטחה
10. שיטות אבטחה שונות [עילית אבטחה עצמית עליונה,
אבטחה עצמית תחתונה ויתרונות מול חסרונות אבטחה תחתית]
11. שינוי כיוון באבטחה
12. עמדה צפה
13. בניית עמדה צפה ותרגול תקלה בגלישה
14. גלישה עם תיק

יום ג
1. תרגול קשרים
2. גלישה עם תיק
3. גלישה עם גולש נוסף
4. טיפוס פורסיקים [מעבר מגלישה לטיפוס ומטיפוס לגלישה]
5. מעבר קשר
6. גולש אחרון

כותב המאמר הינו איתמר דרדיק בעלים ומנהל חברת אשדות ועוסק בתחום גלישת צוקים החל משנת 91'

b 1 קורס סנפלינג 1
דילוג לתוכן