Asset-20

ציוד טיפוס

ציוד טיפוס

ציוד טיפוס (סנפלינג) וציוד לטיפול צוקים הינם דומים מאוד במהותם אך ישנם מספר פריטים שהם שונים משמעותית עקב הפעילות שהיא הפוכה באופייה.
בפעילות גלישה (סנפלינג) בו אנו משתמשים בציוד טיפוס אנו יורדים מלמעלה למטה ולא מתנגדים לגרביטציה ולמעשה רוכבים על החבל בדרך למטה.

לעומת זאת בפעילות טיפוס אנו עולים מלמטה למעלה מתנגדים לגרביטציה והחבל משמש בפעילות טיפוס כבלם במקרה של נפילה.
אך אם אנו מצליחים לטפס ללא נפילות אין לנו מגע ממשי עם החבל. הפריט בציוד טיפוס

השונה במיוחד בין פעילות גלישה לטיפוס הוא החבל.
בגלישה צוקים משתמשים החבלים סטאטיים שפירושו חבלים עם אחוזי התארכות נמוכים מאוד בממוצע 4% בפעילות חילוץ למשל יעדיפו חבלים עם אחוזי התמחות נמוכים עוד יותר באזור 1.5%.

בפעילות טיפוס המצב שונה לחלוטין היות והחבל משמש כבלם במקרה נפילה החבל חייב להיות בעל אחוזי התמתחות גבוהים משמעותיים מחבלי גלישה [סנפלינג] על מנת שבעת הנפילה החבל יתמתח ובכך יספוג את מירב העומס וכוחות הבלימה ויעביר למטפס מינימום אנרגיה וכוחות בלימה.
כל זה נכון לטיפוס הובלה בו יכולים לפעול כוחות בלימה גבוהים מאוד על המטפס במידה ואינו משתמש בחבל דינמי.
אך במידה ומטפסים בשיטת TOP ROPE הנפילות שיכולות לקרות במהלך הטיפוס הינם נמוכים משמעותית ולכן בטיפוס בשיטה זו אין חובה לשימוש בחבל דינמי וניתן להשתמש בחבל סטאטי.
חבלים דינמיים הינם בדרך כלל בעלי אחוז התמתחות של 8% עד 12%.

פריט נוסף שונה בציוד טיפוס לעומת ציוד גלישה הינם הטבעות CARABINERS.

בציוד טיפוס וסנפלינג משתמשים בטבעות בעלות סגר שונה סגר הברגה סגר אוטומטי TWIST LOCK סגר אוטומטי משולש TRIPLE LOCK היות ולאחר בניית עמדת הגלישה אנו לא נוגעים בטבעות למעט זו שבנקודת האבטחה ולכן אנו רוצים טבעות מאובטחות עם סגר לעומת זאת בפעילות טיפוס אנו משתמשים בטבעות ללא סגר בדרך כלל בזוג טבעות המחוברות עם רצועה  למוצר זה קוראים רנר RUNNER.
פעילות טיפוס בשיטת ההובלה למטפס אין זמן ויכולת לפתוח לסגור ולהבריג את הסגר החיבור מהחבל לטבעת (הקלפה) צריך להיות קל ומהיר טבעת עם סגר אינה מאפשרת מהירות ותפעול מהיר.
כמו כן נושא המשקל הינו חשוב ביותר מטפס נדרש להיות עם ציוד טיפוס קל עד כמה שניתן כדי לא להקשות על עצמו בפעילות הטיפוס עם ציוד כבד וטבעות ללא סגר הינם קלות משמעותית מטבעות עם סגר.
בשני פריטים אלו טבעות וחבלים מצוי עיקר ההבדלים בין ציוד סנפלינג לציוד טיפוס.

פנו אלינו בטלפון 0522300306 או השאירו פרטים ונחזור אליכם!

תוכן עניינים

דילוג לתוכן