Asset-20

ציוד לעבודה בגובה

ציוד לעבודה בגובה

ציוד לעבודה בגובה

ציוד לעבודה בגובה הינו שונה מהותית ברוב פרטי הציוד בו משתמשים גולשים ספורטיביים לעומת הציוד בו משתמשים גולשי מעטפת.
למעט החבלים והטבעות כל שאר פרטי הציוד שונים מאוד.
חבלים כפי שצוין עוברים תקינה שמתאימה לשני התחומים הספורטיבי והתעשייתי למעט חבלים ייעודיים בתחום הספורטיבי כגון חבלי קניונים שאינם מתאימים לעבודה בגובה.
כמו כן קוטר החבלים בו משמש גולש ספורטיבי יכול להיות גם 9 או 9.5 מ"מ (דורש מיומנות גבוהה להשתמש בקטרים אלו) לעומת גולשי מעטפת שכמעת תמיד ישתמשו חבלים בקוטר של 10.5 מ"מ או 11 מ"מ היות והמכשירים המיועדים לגלישה בעבודה בגובה בנויים לקטרים האלו בלבד חבלים בקוטר נמוך יגרמו בהכרח למכשירים לזלוג .

רתמות

בניגוד לגולש הספורטיבי המשתמש ברתמת מותניים בלבד גולשי מעטפת ועובדים בגובה ישתמשו ברתמת גוף מלא הנדרשת לעמוד בתקן של 5 נקודות אחיזה.
2 מלפנים אחת מאחור אחת מימין ואחת משמאל.
ישנו מגוון רחב של רתמות עם טווח מחירים משתנה מאוד.

קסדה אין הבדל גדול למעט דרישה כי הקסדה תהיה בעלת תקן לעבודה בגובה .

אמצעים לירידה:

גולש ספורטיבי משתמש באמצעיים ספורטיביים וזולים כגון שמינית שריף SBG וכדומה
לעומתו עובד בגובה נדרש להשתמש באמצעיים עם תקן לעבודה אמצעיים כמו ID מתוצרת PETZEL או ה SPARROW מתוצרת CLIMBING TECHNOLOGY.
ההבדלים העיקריים בין המכשירים הספורטיביים לאלו שמיועדים לעובדי גובה הם שמכשיר ספורטיבי אינו נותן פתרון למי שעוזב ידיים מהחבל היות והמטרה היא לרדת.
לעומתו עובד בגובה שנדרש לעזוב ידיים מספר פעמים למשך פרקי זמן ממושכים לצורך ביצוע פעולות שונות.
לפיכך כל המכשירים לעבודה בגובה בנויים בצורה שללא לחיצה על ידית לא תתאפשר ירידה וברגע שהידית נעזבת המכשיר ננעל ישנם מגוון של מכשירים עם יכולות שונות לדוגמא PANIC PROOF היא תכונה שיש לחלק המכשירים.
פירושה של תכונה זו הוא שאם הגולש לא רק עזב את המכשיר אלא גם לוחץ עליו בחוזקה המכשיר ינעל ולא תתאפשר ירידה.

אבטחה

גולש ספורטיבי משתמש באמצעיים פשוטים לאבטחה כגון פורסיק או SHUNT או אבטחה עילית המצריכה איש צוות נוסף, לעומתו עובד בגובה מאבטח את עצמו באמצעות עכברי חבל כגון ASAP מתוצרת PETZEL או SPEED UP מתוצרת CLIMBING TECHNOLOGY או ROCKER וכו' מכשירים אלו הינם למעשה אמצעי אבטחה עצמית עם תכונות שונות .

טבעות

בתחום זה אין פערים משמעותיים בין הגולש הספורטיבי לעובד בגובה לעיתים יעדיף עובד בגובה להשתמש בטבעות פלדה משיקולים מקצועיים מה שלא יקרה עם גולש ספורטיבי.
רצועות (סלינגים)
גם פריט זה אין הבדלים מהותיים בין גולש מעטפת לגולש ספורטיבי למעט רצועות DAYNIMA שהם רצועות דקות מאוד שאותם יעדיף גולש ספורטיבי היות והם קלות משקל אך חסרונן הוא שהם רצועות עדינות ואינם מתאימות לסביבת עבודה קשוחה ומחוספסת."

דילוג לתוכן